امروز 1393/02/04 ساعت 05:07

اخباراستانی

بدینوسیله مصوبات یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای مسکن استان که در تاریخ 92/11/6 با حضور آقای مهندس مهرآبادی قائم مقام محترم وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر و اعضا در محل سالن شهدای دولت استانداری
درخواست جمعی از پیمانکاران شاغل در نوسازی در خصوص افزایش غیر متعارف عوامل تاثیر گذار در اجرای پروژه های عمرانی تشکیل جلسه ای به ریاست معاون محترم امور عمرانی
پاسخ استاندار آقای مهندس رضایی به پیام تبریک از سوی هیات مدیره انجمن